BLOGIARKISTO

Pääkaupunkiseutu tarvitsee leijonanosan omista verotuloistaan

13.04.2011

Kuntien velvollisuutena on huolehtia siitä, että niiden asukkaille tarjotaan kaikki lakisääteiset palvelut. Osa kunnista ei kuitenkaan pysty täyttämään näitä velvoitteitaan, vaikka haluaisikin. Valtio tasaa verotuloja kuntien kesken siirtämällä rahaa vauraammista kunnista köyhemmille kunnille. Järjestelmä takaa jokaiselle kunnalle verotulotason, joka on 91,86 prosenttia Suomen kuntien keskimääräisestä verotulosta. Viime vuonna verotulon tasausta maksavia kuntia oli 62 ja tasausta saavia kuntia oli 258. Järjestelmän suurimmat maksajat ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa, joista Helsinki maksaa tänäkin vuonna verontasausta eniten eli peräti 303 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettuna tämä on 527 euroa per helsinkiläinen. Helsinkiläisenä veronmaksajana pidän tätä täysin kohtuuttomana.

Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien tulisikin saada nykyistä suurempi osuus verotuloistaan omiin huutaviin tarpeisiinsa. Jo tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle kasautuu hyvin erityyppisiä haasteita kuin muihin kuntiin. Helsingissä esimerkiksi tukipalveluita ja kotoutumisapua tarvitsevien maahanmuuttajien suhteellinen väestönosuus on huomattavasti suurempi kuin muualla Suomessa. Lisäksi monet sosiaaliset ongelmat kasautuvat tyypillisesti suurkaupunkeihin, eikä Helsinki ole tästä mikään poikkeus. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei kuitenkaan huomioi näitä metropolialueen erityispiirteitä.

Ihmettelen sitä, että kun Helsingin nykyisillä verotuloilla pystytään tuskin turvaamaan edes helsinkiläisten omia palveluita, niin miten ihmeessä niistä riittää rahoittamaan satojen muidenkin kuntien menoja? Mielestäni verotulojen tasausta Helsingistä muualle Suomeen tulisikin pienentää, ja Helsingille tulisi jättää huomattavasti nykyistä suurempi osa sen omista verotuloista. Muuten riskinä on koko pääkaupunkiseudun näivettyminen paikallisten asukkaiden kaikotessa peruspalveluiden perässä muualle – ja se tuskin on kenenkään tavoitteena.


Kokoomus