BLOGIARKISTO

Liikutamme itsemme terveiksi

17.05.2011

Liikunta eri muodoissa on kuulunut aina tärkeänä osana elämääni. Olen harrastanut mitä erilaisimpia liikuntalajeja satubaletista tanhuun ja lumilautailuun. Rakkaimmat nuoruusmuistoni liittyvät Lahteen ja jalkapalloharrastukseeni. Laji kiehtoi ja vei mukanaan useiden vuosien ajan. Ei tarvinnut koulun jälkeen miettiä mihin menisi, kun treenit futiskentällä kutsuivat miltei joka päivä. Vuosien vieriessä futis on jäänyt, mutta tilalle on löytynyt paljon uusia, ihania lajeja.

Läheskään kaikki Suomessa eivät ikävä kyllä ole löytäneet liikunnan iloa - osa omasta tahdostaan, osa itsestään riippumattomista syistä. Niin ikävää kuin se onkin todeta, niin liikkumattomuus on kansallinen ongelma Suomessa. Olemme viime vuosina joutuneet seuraamaan huolestuttavaa kehitystä suomalaisten terveyden rapautumisesta. Tämä koskee niin nuoria kuin vanhoja. Yhä useampi viettää työpäivänsä istuma-asennossa ja myös illat tuppaavat itse kullakin vierähtämään joko television tai tietokoneen äärellä. Informaation ja palvelujen aikakaudella näyttäisimme siis passivoituvan fyysisesti ja jako hyvä- ja huonokuntoisten välillä kasvaa. Lisäksi liian vähäisen liikunnan on arvioitu aiheuttavan Suomellle 300 - 400 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset.

Erityisen hälyttävää on mielestäni nuorten kestävyyskunnon huomattava heikentyminen ja kasvava ylipainoisuus. Painopiste tulisikin mielestäni suunnata lasten ja nuorten liikuntaan. Tukea tarvitaan muun muassa lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen sekä päivittäisen liikunnan lisäämiseen. Varsinkin koulu- ja seuraliikunnan merkitys hyvien liikuntatottumusten edistäjänä on ensiarvoinen. Lapsena opitut liikuntatottumukset on helppo siirtää aikuiselämään, jos urheilu on ollut mielekästä.

Mielestäni jokaisella lapsella on oltava oikeus vähintään yhteen harrastukseen perheen sosioekonomisesta tilanteesta huolimatta. Sama tavoite on kirjattu myös Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Kaupunki onkin lähtenyt kehittämään kunnianhimoisesti matalan kynnyksen liikuntapalveluja niille lapsille ja nuorille, joilla on vaarana jäädä liikuntaharrastuksista syrjään. Esimerkiksi toimeentulotuen asiakkuudessa olevien helsinkiläisperheiden lasten harrastusmenot sisältyvät osittain toimeentulotuen perusosaan. Lisäksi täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien lasten harrastusmenoihin. Harrastusmahdollisuuksien tukeminen on äärimmäisen tärkeää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Terveys on paitsi ihmisen tärkeimpiä arvoja, myös tärkeä taloudellisen, sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen kulmakivi. Jo muutama liikuntakerta viikossa kohentaa yleiskuntoa, parantaa lihasvoimaa, tasapaino- ja koordinointikykyä. Henkistä hyvinvointia liikunta lisää muun muassa tuottamalla mielihyvää, parantamalla stressinsietokykyä sekä vahvistamalla itsetuntoa. Monelle paineiden kanssa kamppailevalle ihmiselle liikunta on tärkeä latautumistapa. Pienikin määrä liikuntaa kohentaa tuntuvasti mielialaa, mikä puolestaan auttaa joskus löytämään ratkaisuja ylitsepääsemättömiltäkin tuntuviin ongelmiin.

Liikkumisen tulee olla ennen kaikkea hauskaa ja rentouttavaa, ei missään nimessä väkisin vääntämistä. Liikunnan ja hyvinvoinnin suhteen kannattaa olla itsekäs, sillä niihin käytetty aika maksaa itse itsensä takaisin korkojen kera. Liikutaan itsellemme hyvä olo!


Kokoomus