BLOGIARKISTO

Internet-yhteydestä eurooppalainen perusoikeus

10.07.2012

Internet-yhteydestä on tullut kiinteä osa meidän jokaisen arkipäiväämme. Peruspalvelut ovat yhä enemmän saatavilla verkossa ja netistä on muodostunut kanava päivittäisasioiden, kuten terveydenhoidon ja pankkipalvelujen, järjestämiseen. Myöskään työnteko ei ole monelle mahdollista ilman toimivaa nettiyhteyttä.

Suomessa internet nähdään jo jokaiselle turvattuna peruspalveluna ja perusoikeutena. Meillä niin kuluttajilla kuin yrityksilläkin on oikeus saada yhden megabitin laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan. Yhteys voidaan toteuttaa joko kiinteästi tai langattomasti ja sen on oltava sekä hinnaltaan että toimitusajaltaan kohtuullinen.

Valitettavasti tilanne ei ole yhtä hyvä maamme rajojen ulkopuolella. Euroopan neuvoston kokouksissa olen useassa yhteydessä kuullut, kuinka puutteelliset verkkoyhteydet ovat vaikeuttaneet monissa maissa tiedonkulkua ja ovat muodostuneet jopa esteiksi yksilön mielipiteen- ja ilmaisunvapauden toteuttamiselle.

Sananvapauden toteutuminen on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa. Aikana, jolloin itseä ei enää ilmaista pelkästään verbaalisesti tai perinteisten viestinten keinoin, on perusteltua, että myös oikeutta sananvapauteen täydennetään. Tästä näkökulmasta käsin olen tehnyt Euroopan neuvostossa aloitteen internet-yhteyden lukemiseksi yhdeksi eurooppalaiseksi perusoikeudeksi.

Aloite on otettu erinomaisesti vastaan ja se on kerännyt allekirjoituksia useasta eri Euroopan neuvoston jäsenmaasta.

Vaikka aloitteeni ensisijainen perustelu on ihmisoikeuksien toteutuminen, eivät sen vaikutukset rajoitu tähän. Internet edesauttaa myös taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteuttamista. Nettiin pääsyllä on tärkeä rooli esimerkiksi opetuksellisena työkaluna sen tuodessa tiedon ja tieteellisen tutkimuksen laajan yleisen tavoitettavaksi.

Aloite mahdollistaa myös syrjäseuduilla asuvien käyttäjien sekä vammaisten ja vanhusten oikeuksien turvaamisen. Internet omalta osaltaan edistää ja tukee sosiaalista toimintakykyä sekä itsenäistä elämäntilanteen hallintaa ja päivittäisistä toiminnoista selviämistä.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, mahdollistaa Euroopan laajuinen laajakaista tiedon ja työn leviämisen valtioiden rajoista riippumatta. Tämä edistää omalta osaltaan valtioiden välistä kaupankäyntiä ja takaa sen, että eurooppalaiset voivat yhä enemmän ottaa osaa työelämään ja käyttää uusia palveluja asuinpaikasta riippumatta. Tämä on yksi koko yhteisen Eurooppamme kulmakivistä.


Kokoomus