BLOGIARKISTO

Kyllä kasvulle ja työllisyydelle

22.03.2013

Kuluva viikko on ollut poliittisesti erittäin mielenkiintoinen. Kehysriiheen kohdistui suuret odotukset. Kuuden puolueen hallitus onnistui vaikeassa tilanteessa ja osoitti jälleen kerran kykenevänsä tekemään tärkeitä ja vastuullisia päätöksiä. Lopputulokseen ei voi olla kuin tyytyväinen.

Tuloksia saavutettiin kaikissa tärkeissä kategorioissa eli valtion velkaantumista taitetaan laskuun, kestävyysvajetta kurotaan umpeen ja Suomeen lisätään työtä, kasvua ja työpaikkoja. Kasvua ja työllisyyttä tuetaan erityisesti työllistävällä verouudistuksella ja menoja uudelleen kohdentamalla.

Kilpailukyvyn kannalta merkittävä yhteisövero alenee vuoden 2014 alusta 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Yhteisöverolla on suuri merkitys saataviin investointeihin ja siihen, mihin yritykset pääkonttorinsa sijoittavat ja missä voittonsa käyttävät. Yritysten siis kannattaa jatkossakin toimia ja työllistää Suomessa.

Kasvua ja yrittäjyyttä tukevien toimien lisäksi hallitus kohdensi panoksia työurien pidentämiseen, työn- ja perheen yhteensovittamiseen sekä pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistämiseen. Työnteon kannattavuutta parannetaan kasvattamalla ansiotuloverotuksen työtulovähennystä, jolloin myös pienempipalkkaisen työn vastaanottaminen on entistä kannattavampaa. Erinomaista työllisyyspolitiikkaa on myös tavallisia kotitalouksia työllistämään kannustava kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotus 2000 eurosta 2400 euroon.

Nuoriakaan ei ole unohdettu. Nuorisotakuuta vahvistetaan lisäpanostuksella erityisesti oppisopimuskoulutukseen, johon on tulossa ennakkojakso. Tämän jakson aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työpaikkaan ja työnantajalla puolestaan nuoreen ilman työsopimussuhdetta. Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään ja kuntouttaviin toimiin panostetaan.

Erityismaininnan ansaitsee myös 40 miljoonan euron panostus uuden lastensairaalan perustamiseksi.

Tärkeitä päätöksiä kaikki ja tässä oli niistä vain pieni osa. Eteenpäin on nyt kuitenkin hyvä jatkaa!

 


Uraäiti

14.03.2013

Kuka maksaa perhevapaiden kustannukset, mitä tapahtuu äidiksi tulevan naisten urakehitykselle ja kenen vuoro on jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta? Usein toistettuja kysymyksiä, jotka kertovat karua kieltään siitä, miten lapset nähdään työelämässä aivan liian usein ongelmana. Jatkuvan syyllistämisen ja syyllisten etsimisen sijaan perhevapaajärjestelmää olisi osattava tarkastella avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

Lähtökohdan on oltava se, etteivät perhe-elämä ja työ ole toisiaan pois sulkevia asioita. Lapsilla on oikeus vanhempiensa aikaan ja molemmilla vanhemmilla on oltava mahdollisuus työn tekemiseen. Vanhempien täytyy pystyä aidosti yhdistämään työssäkäynti ja perhe. Helpommin kuitenkin sanottu kuin tehty. Vanhakantaisia asenteita ja toimintatapoja ei silmänräpäyksessä muuteta.

Oikeita askeleita on onneksi jo otettu, kun hallitus päätti hiljattain puolivälitarkastelussaan ottaa käyttöön uuden joustavan hoitorahan ja porrastaa päivähoitomaksut palveluiden käytön mukaan. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä.

Tällä hetkellä yli 90 % kotihoidon tuesta maksetaan äideille. Kotihoidontukea hakeneiden isien määrä ei ole kasvanut kuin 1,4 % viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Yksi vaihtoehto tilanteen tasaamiseksi voisi olla korvamerkitä osa kotihoidontuesta isien käyttöön.

Työn ja perheen yhdistäminen on myös tasa-arvokysymys ja hyvin paljon riippuu asenteista. Pitkään työelämän ulkopuolella olevat äidit ovat useiden tutkimusten mukaan vaarassa pudota kokonaan työmarkkinoilta. Tähän meillä ei ole varaa – ei inhimillisesti eikä taloudellisesti. Osa-aikatyön mahdollistaminen nykyistä joustavammin tarjoaisi hyvän mahdollisuuden ylläpitää verkostoja ja palata vaiheittain työelämään.

Perheillä täytyy olla vapaus valita itselleen parhaiten sopiva hoitomuoto. Perhevapaat eivät saa olla urakehityksen este. Työtä tällä saralla siis riittää.


Kokoomus