BLOGIARKISTO

Uudelta hallitukselta positiivisia avauksia

24.06.2014

Juhannusta edeltäneiden hallitusneuvotteluiden myötä saatiin hyviä uutisia. Esitimme keväällä kansanedustajakollegani Heikki Autton kanssa yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden palauttamista ja iloksemme tämä toteutui hallitusneuvotteluissa. Vuoden 2015 alusta lähtien palautetaan yritysten edustuskulujen 50 % verovähennysoikeus. Tämä on hyvä piristysruiske vaikeuksissa kamppailevalle matkailu- ja ravintola-alalle.

Vuoden alusta poistunut edustuskulujen verovähennysoikeus oli virhe, joka osui suhdannepoliittisesti huonoimpaan mahdolliseen aikaan. Yritysten edustustoiminta väheni esimerkiksi Lapin tunturikeskuksissa kymmenien prosenttien verran ja vaikutus näyttäkin jäävän valtiotalouden kannalta tappiolliseksi. Onneksi tähän tulee ensi vuoden alusta muutos, sillä nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa ei pidä vaarantaa minkään alan työpaikkoja.

Pidän hyvänä asiana sitä, että pääministeri Stubbin hallitus panostaa entistä enemmän työnteon kannattavuuteen. Ansioverotusta tullaan keventämään kolmen alimman tuloluokan osalta. Tämä tulee parantamaan pienituloisten eläkeläisten ja palkansaajien ostovoimaa, mikä taas lisää kotimaista kysyntää ja parantaa työllisyyttä. Lisäksi työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta tullaan edistämään työnteon kannattavuuden parantamiseksi. Vaikeasti työllistyvät, osatyökykyiset, vammaiset henkilöt ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pyritään saamaan paremmin mukaan työelämään.

Luovien alojen yrittäjien toimintamahdollisuuksia myös parannetaan. Itsensä työllistävien ja yksinyrittäjien työlainsäädännöllistä asemaa sekä sosiaali- ja eläketurvaa tullaan uudistamaan. Hallitus ottaa myös uuteen fokukseensa digitaalisen alan ja sen luomat kasvumahdollisuudet. Suomea tullaan kehittämään kansainväliseksi dataliikennehubiksi.

Helsingin seudun isot liikennehankkeet ottivat myös harppauksen eteenpäin, sillä valtio lupautui tukemaan niitä, jos Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Ja kunnat tähän toivottavasti sitoutuvatkin hyvän porkkanan ansiosta. Tärkeimmät liikennehankkeet ovat Helsingin kantakaupungin pisararata sekä länsimetron jatke Matinkylästä Kivenlahteen.

Stubbin hallitus tulee jatkamaan tärkeitä rakenteellisia uudistuksia. Keväällä kehysriihessä sovituista päätöksistä tullaan pitämään kiinni. Päätöksenteon jatkuvuus ja ennustettavuus ovat tärkeitä kotitalouksien ja yritysten kannalta. Näin voimme varmistaa sen, että Suomen luottoluokitus ei tipu ja että kotitaloudet ja yritykset saavat jatkossakin pienikorkoista lainaa. Poliittinen vakaus takaa myös sen, että yritykset voivat tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia ja investointeja sekä palkata uutta työvoimaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi: tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.


Isyyslaki päivitettävä oikeudenmukaiseksi

10.06.2014

Hallitus on valmistelemassa isyyslaista esitystä, joka saamieni tietojen mukaan ei sisällä äitiyden määrittymistä koskevia pykäliä, joiden avulla myös naisparin perheeseen syntyvän lapsen vanhemmuus voitaisiin tietyin edellytyksin vahvistaa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen nykykäytännön mukaan avoparien keskinäinen asema pitää olla oikeuskäytännön mukaisesti yhdenvertainen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt useita ratkaisuja, joiden mukaan eri ja samaa sukupuolta olevia avopareja ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan. Vuoden 2013 helmikuussa periaatetta laajennettiin tilanteeseen, jossa kyse oli perhelainsäädännöstä.

Suomi allekirjoitti 14.5.2014 kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa (IDAHO Forum) yhdessä 16 muun eurooppalaisen maan kanssa sitoumuksen edistää aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia omissa maissaan. Allekirjoituksellaan Suomi sitoutui muun muassa ”poistamaan kaikki seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvät yksityis- ja perhe-elämän suojan toteutumisen esteet”. Julistuksessa todetaan, että seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ei voi perustella kulttuurisilla, perinteisillä tai uskonnollisilla arvoilla.

Jos hallituksen esitys isyyslaiksi toteutuu suunnitellun mukaisesti, naisparille syntyvän lapsen juridinen asemaa syntymästä lähtien tulee pysymään heikkona, jos esimerkiksi toinen vanhemmista menehtyy. Esitys asettaa naisparien lapset oikeusturvan kannalta eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin lapsiin. Tätä ei voi hyväksyä.

Jätin eduskunnassa viime viikolla kirjallisen kysymyksen, jossa pyydän asiasta vastaavalta ministeriltä vastausta muun muassa seuraaviin asioihin.

Miten lapsen etu toteutuu hallituksen ratkaisussa jättää äitiyden määrittymistä koskevat pykälät pois hallituksen esityksestä isyyslaista? Mitkä ovat tehdyn ratkaisun vaikutukset naisparien lasten oikeusturvan kehittymiseen? Ja miten hallitus perustelee ratkaisuaan ottaen huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön?

Naisparien lasten ottaminen isyyslakiin ei muuttaisi yhteiskunnassa mitään institutionaalisesti eikä loisi uusia juridisia luokkia. Äitiyden vahvistamiseen liittyvät pykälät ovat jo olemassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useissa muissa Euroopan maissa. On aika päivittää isyyslaki tähän päivään ja ennen kaikkea oikeudenmukaiseksi.


Yhdenkään nuoren ei tule joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi

05.06.2014

Mediassa on puhuttu viime päivinä erittäin vakavasta ja huolestuttavasta ilmiöstä – nuorten kohtaamasta seksuaalisesta ahdistelusta. Asia ei ole uusi, mutta sen laajuuteen on alettu herätä kunnolla vasta nyt.

Viime vuonna julkaistun Kouluterveyskyselyn mukaan lähes kolmannes 15–17-vuotiaista ammattioppilaitoksissa opiskelevista tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää, ahdistelua ja väkivaltaa. Samanikäisistä lukiolais- ja peruskoulun tytöistä vastaavaa oli kokenut noin viidennes ja pojista alle 10 prosenttia. Hyväksikäyttö ja uudenlainen kiusaaminen ovat mahdollisia erityisesti internetissä. Netissä tapahtuva seksuaalinen väkivalta voi olla muun muassa vainoamista ja kiristämistä esimerkiksi valokuvien välityksellä.

Yhdenkään nuoren ei tule joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Seksuaalista väkivaltaa vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin.

Jätin asiaan liittyen kirjallisen kysymyksen eduskunnassa reilu vuosi sitten. Pyysin tuolloin peruspalveluministeri Huovista vastaamaan kysymykseen: mitä hallitus aikoo tehdä vakavan nuorten seksuaaliseen ahdisteluun liittyvän ongelman korjaamiseksi ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumisen riskien vähentämiseksi.

https://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_420_2013_p.shtml

Kuten ministerin vastauksestakin käy ilmi, kyse ei ole asiasta, jonka vain yksi taho pystyisi korjaamaan, vaan kaikkia mahdollisia tahoja tarvitaan. Oman haasteensa asiaan tuo se, että vain harva nuori ylipäätään uskaltaa ilmoittaa seksuaalirikoksista poliisille, kertoa tapahtuneesta terveydenhoitajalle tai muille aikuisille, vanhemmilleen tai ylipäätään kenellekään. Moni tapaus ei siis tule päivänvaloon ja tekijät pystyvät jatkamaan toimintaansa.

Nuoria on rohkaistava kommunikoimaan avoimesti ja tuomaan esiin kokemansa vääryydet. Yksikään tapaus ei saa jäädä pimentoon vain siksi, että nuori kokisi, ettei ole ketään jolle kertoa. Tämä on asia, jossa jokainen voi vaikuttaa ja auttaa. Asioista on pystyttävä puhumaan niiden oikeilla nimillä kaunistelematta ja ujostelematta niin kodeissa, kouluissa kuin mediassakin. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus.


Kokoomus