BLOGIARKISTO

Nuoria voidaan auttaa ilman oppivelvollisuusiän venyttämistä

26.08.2014

Kouluvuoden käynnistyttyä on oppivelvollisuusiän nostaminen noussut jälleen tapetille. Huomio on kiinnittynyt erityisesti noston vuotuisiin kustannuksiin, joista kukaan ei tunnu olevan täysin perillä: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on arvioinut hinnaksi 15–29 miljoonaa euroa, Kuntaliitto 55 miljoonaa euroa ja Suomen Lukiolaisten Liitto vähintään 60 miljoonaa euroa. Vaikka laajennetun oppivelvollisuusiän tarkoituksena lienee vilpittömästi auttaa syrjäytymisuhan alla olevia nuoria, ovat nuoret itse asiassa jäämässä läpeensä politisoituneessa hankkeessa päättäjien jalkoihin.

On tärkeä huomioida, että nuoria pyritään auttamaan jatko-opintoihin jo nykyisellään. Nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu takaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Näin halutaan varmistaa, ettei yksikään nuori tipu työstä tai koulutuksesta ja jää yhteiskunnan rattaiden ulkopuolelle. Osana koulutustakuuta opetus- ja kulttuuriministeriössä otettiin viime syksynä kokeiluluonteisesti käyttöön asetus, jolla helpotettiin juuri peruskoulun päättäneiden sekä vailla tutkintoa olevien nuorten pääsyä jatko-opintoihin. Asetuksen käyttöä jatkettiin kevään yhteishaussa.

Perusopetuksen päätti tänä keväänä 57 201 nuorta, joista tutkintoon johtavaan koulutukseen valittiin 55 655 oppilasta. Lisäksi 893 nuorta sai paikan erilaisissa valmentavissa koulutuksissa. Ilman opiskelupaikkaa jäi täten 653 nuorta. Peruskoulun päättäneistä kokonaan jatkoopiskelupaikkaa hakematta jätti 1316 oppilasta, joista useat kuitenkin hakeutuivat kansanopistoihin tai muihin yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin, kuten Steiner-lukioihin tai ammatilliseen erityisopetukseen.

Yksikin ilman opiskelu- tai työpaikkaa jäänyt nuori on liikaa. Heidän auttamisekseen tarvitaan monipuolisia ja räätälöityjä toimia. Näitä kehitetään jatkuvasti, esimerkiksi oppisopimusta ja oppilaitospohjaista koulutusta sekoittamalla. Tästä johtuen onkin tarpeen pohtia, ajaako koko ikäluokkaa koskeva oppivelvollisuusiän nostaminen tarkoitustaan silloin, kun henkilökohtaista tukea ja ohjausta tarvitsevia nuoria voitaisiin auttaa paremmin heille räätälöidyillä toimilla? VATT:in tutkimusjohtaja Antti Moisio onkin arvioinut, että korkeintaan 14 prosenttia oppivelvollisuusiän noston kustannuksista kohdistuisi juuri syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Ehkä nyt olisikin viisautta painaa jarrua ja arvioida nuorisotakuun toimien purevuutta ennen kuin tehdään hätiköityjä ja ideologisilla syillä perusteltuja toimia nuorten auttamiseksi.


Syödään ja juodaan suomalaista!

11.08.2014

Lanseerasimme edustajakollegojeni Heikki Autton ja Timo Heinosen kanssa viikonloppuna Syö ja juo suomalaista – tuetaan kotimaista ruuantuotantoa -kampanjan, joka on lähtenyt ilahduttavan vauhdikkaasti liikkeelle. Tämän blogin julkaisuajankohtaan mennessä mukaan yhteisiin talkoisiin oli liittynyt jo noin 43 000 ihmistä.

Kotimainen ruuantuotanto tarvitsee nyt tukeamme enemmän kuin koskaan. Suomen elintarviketeollisuuden viennistä valtaosa suuntautuu Venäjälle. Venäjän asettamat vastapakotteet iskevätkin voimakkaasti juuri kotimaiseen ruuantuotantoomme. Esimerkiksi Valio on jo joutunut ilmoittamaan pakotteista johtuvista yt-neuvotteluista sekä tuotannon uudelleen suunnittelusta. Yt-neuvotteluiden piirissä on noin 800 työntekijää. Pelkästään Valion Venäjän liikevaihto oli viime vuonna lähes 400 miljoonaa euroa, näin ollen koko elintarvikeviennin äkillinen tyrehtyminen on myrkkyä suomalaiselle kansantaloudelle. Valio on vienyt Suomesta Venäjälle noin 250:tä eri tuotetta.

Kampanjan tarkoituksena on kiinnittää kuluttajien – eli meidän kaikkien – huomio suomalaisen elintarvikesektorin kohtaamiin ongelmiin ja kannustaa toimimaan yhteiseksi hyväksi. Suomalaisen Työn Liiton julkaisemat laskelmat osoittavat, että jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa 10 eurolla lisää suomalaisia tuotteita ja palveluita, syntyisi noin 10 000 vuosityöpaikkaa. Sama toimii myös tässä tilanteessa turvaamaan kotimaisia työpaikkoja ruokateollisuudessa.

Jokainen meistä voi siis vaikuttaa. Liity sinäkin mukaan asiaa tukevaan Facebook-ryhmäänhttps://www.facebook.com/events/818363651537733/?ref=22
ja ennen kaikkea osta, syö ja juo suomalaista, sillä tavoin osoitamme parhaiten tukemme kotimaiselle ruokasektorille!


Kokoomus