BLOGIARKISTO

Minä Tahdon - tahdothan sinäkin!

27.11.2014

Minulle jokainen meistä on yhtä arvokas ja yhtä tärkeä. Meillä jokaisella on oltava yhtäläinen oikeus onneen, rakkauteen ja parisuhteeseen - oikeus myös niin tahtoessaan avioliittoon!

Tasa-arvoista avioliittolakia on yritetty vastustaa mitä mielikuvituksellisimmin keinoin. Ainuttakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ei kuitenkaan yksikertaisesti ole!

Erityisesti lainsäätäjien on tärkeä tehdä ero oman henkilökohtaisen vakaumuksensa ja lainsäätäjän roolin välille. Kyse ei ole mistään omantunnon asiasta, vaan kyse on perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta.

Kyse on siitä, miten yhteiskuntamme suhtautuu kansalaisiinsa ja tässä tapauksessa siis erityisesti samaa sukupuolta oleviin pareihin ja sateenkaariperheisiin. Sellainen yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta.

Millä oikeudella ylipäätään kiellämme toisilta ihmisiltä samoja oikeuksia, joita meillä itsellämme on? Emme millään. Miksi yhteiskunnan täytyy alleviivata erilaisuutta ja ylläpitää ennakkoluuloja? On korkea aika lopettaa syrjintä seksuaalisen suuntautumisen takia!

Tasaarvoinenavioliittolaki ei ole keneltäkään pois – päinvastoin.


Työelämän tasa-arvo

20.11.2014

Viime aikoina on puhuttu paljon turhien sääntöjen purkamisesta ja yrittäjyyden esteiden karsimisesta. Yksi keskeinen toimenpiteitä vaativa asia on äitiydestä koituvat kustannukset. Asiasta on puhuttu jo vuosia, mutta mitään konkreettista ei kuitenkaan ole saatu aikaan.

Lähtökohdan on oltava se, etteivät perhe-elämä ja työ ole toisiaan poissulkevia asioita. Lapsen hankkimiseen pitää olla kaikilla yhtäläinen mahdollisuus - työstä riippumatta. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Vanhemmuuden kustannukset ovat iso rasite naisia työllistäville aloille. Naisyrittäjien Keskusliiton mukaan yksi vauva maksaa äidin työnantajalle vähintään 12 000 euroa. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, että työpaikkahaastattelussa tasavahva "äitiysikäinen" naisehdokas häviää usein kilpailevalle miesehdokkaalle.

Yhteiskunnan kyvyttömyys ymmärtää naisyrittäjän arkea näkyy myös yrittäjätilastoissa; puolet kansalaisista on naisia, mutta yrittäjinä heitä toimii vain kolmannes. Yrittäjyys ei houkuttele varsinkaan niitä nuoria naisia, jotka haluaisivat laajentaa yritystoimintaansa tai miettivät omaa perheenlisäystä.

Ruotsissa asia on jo aikoja sitten ratkaistu ja vanhemmuudesta aiheutuneet kulut maksetaan siellä verovaroista. Eli äitiydestä tulevat kulut maksetaan samalla tavalla kuin rahoitamme päivähoidon, koulutuksen ja tieverkoston. Vanhemmuuden kustannukset jaetaan Ruotsissa osana sairausvakuutusmaksua siten, että kaikki tuloveroa maksavat kuittaavat vanhempainkuluja noin 2 prosenttiyksikköä muiden sosiaalimaksujen mukana. Ruotsin mallin lisäksi on myös ehdotettu kertakorvauksen maksamista äidin työnantajalle, mikä rahoitettaisiin työnantajien maksamista sairausvakuutusmaksuista. Myös vanhempainvakuutusta on ehdotettu, missä valtion maksaman vanhempainetuisuuksien perusosan ylittävä osa kerättäisiin kaikilta työntekijöiltä ja työnantajilta.

Äitiydestä aiheutuvien kulujen tasaaminen mahdollistaa sen, että pienet yritykset pystyvät paremmin luomaan uusia työpaikkoja, nuoret naiset työllistyvät helpommin ja naiset ryhtyvät useammin yrittäjiksi. Korkean nuorisotyöttömyyden aikana tämänkaltaiset toimet ovat välttämättömiä.

Seuraavan hallituksen on välttämätöntä edetä tässä asiassa ja ryhtyä toimiin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työelämän tasa-arvon toteuttamiseksi.


Tunnustetaan tosiasiat

12.11.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt välitöntä alkoholiveron korotusta. Esitys annettiin vitsikkäästi vastauksena pääministerin ja valtiovarainministerin pyyntöön tehdä täydentäviä ehdotuksia kasvun, työllisyyden ja julkisen talouden tasapainon vahvistamiseksi.

Alkoholiveron korotuksella olisi nykytilanteessa pelkästään haitallisia vaikutuksia. Se hävittäisi työpaikkoja erityisesti matkailu- ja ravintola-alalta mutta myös vähittäiskaupasta. Se ei vähennä kokonaiskulutusta vaan ajaa ihmiset ostamaan juomansa Virosta tai tilaamaan ne netistä. Se ei myöskään vahvista valtiontalouden tasapainoa vaan heikentää sitä siirtämällä verotulot ulkomaille. Esimerkiksi vuonna 2013 alkoholijuomaveron tuotto jäi 93 miljoonaa euroa alkuperäisen budjetin tuottoarviosta.

Matkustajatuonti ja uudempana ilmiönä verkkotilaaminen ovat jo nyt ajaneet matkailu- ja ravintola-alan ahtaalle. Anniskelumyynnin osuus on enää n. 10 % suomalaisten kuluttamasta alkoholista. Kulutus siirtyy koteihin ja kaduille, pois valvotuista olosuhteista, missä kuntoa ei seurata eikä tappeluita keskeytetä. Nykyinen alkoholipolitiikka vain pahentaa niitä ongelmia, joita se yhä sitkeästi kuvittelee olevansa ratkaisemassa.

Nykyisen alkoholipolitiikan takia menetämme työpaikkoja. Matkustajatuonti on lähes kaksinkertaista ravintolamyyntiin verrattuna; veroeuroja valuu Viroon satoja miljoonia vuodessa, mutta haitat kuitenkin hoidetaan ja maksetaan Suomessa. Yksityistä maahantuontia ei hillitä muutoin kuin kaventamalla hintakuilua Suomen ja Viron välillä. Niin toimii markkinatalous.

Matkailu on maailmalla merkittävä kasvuala, jolla olisi Suomessakin runsaasti potentiaalia, mikäli alan kasvuedellytyksiä ei tietoisella politiikalla tuhota. Matkailu- ja ravintola-ala työllistää runsaasti nuoria aikuisia. Aivan erityisen tärkeää tämä on syrjäseuduilla, mistä monien muiden alojen työpaikat ovat jo kadonneet.

Ehdotan alkoholipolitiikan kokonaisuudistusta, joka pysäyttää viinarallin, luo uutta työtä ja luo edellytykset terveemmälle suhtautumiselle alkoholiin. Seurauksena on lisää työtä, lisää kasvua ja lisää tulovirtaa myös valtion kassaan. Tähän suuntaan voidaan lähteä aluksi seuraavien yksinkertaisten toimenpiteiden kautta:

- Anniskelun arvonlisäveron alentaminen
- Ravintoloiden aukiolojen täysi vapauttaminen. Samalla saadaan säästöjä, kun jatkoaikalupien käsittelystä ja niiden noudattamisen valvonnasta voidaan luopua.
- Viinien vapauttaminen myytäväksi muiden elintarvikkeiden kanssa päivittäistavarakaupassa
- Ravintoloille oikeus alkoholin ulosmyyntiin.

Suomessa on silti todellisia alkoholiongelmia, joita ei missään nimessä pidä vähätellä. Sosiaali- ja terveysministeriön pitää keskittyä alkoholiasioissa olennaiseen kuten ongelmakäytön kitkemiseen. Vaikka esimerkiksi nuorten juominen on vähentynyt, alkoholi aiheuttaa osalle suomalaisista vakavia ongelmia. Tästä on syytä olla huolissaan; ongelmiin on puututtava ja niitä on pyrittävä tosissaan ennaltaehkäisemään ja korjaamaan. Alkoholismi on sairaus. Tarvitaan mm. tehokasta valistusta ja ongelmakäyttöön puuttumista, hoitoon ohjausta työpaikoilla ja päihdeäitien pakkohoitoa. Sitä kautta tulee myös oikeita säästöjä - niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. 


Kokoomus