BLOGIARKISTO

Suomalaisten hyvinvointi rakentuu työstä

30.04.2015

Suomen talouden menestys on aina nojannut työntekoon. Osaavan ja koulutetun työvoiman sekä periksiantamattomien yrittäjien merkitys on ollut maallemme keskeinen; ilman heitä ei sotienjälkeisestä Suomesta olisi rakennettu nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota.

Tulevaisuudessa työnteon merkitys korostuu entisestään. Maamme ikärakenteesta ja huoltosuhteen heikkenemisestä johtuen tulevat nuoret ja heidän lapsensa viettämään työelämässä huomattavasti vanhempia sukupolvia pidempään aikaa. On siksi meidän päättäjien velvollisuus rakentaa työelämästä mahdollisimman reilu kaikille suomalaisille - ikään katsomatta. Kaiken päätöksenteon tavoitteena on oltava työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin.

Moderni Suomi tarvitsee tahtoa ja työkaluja uudistuakseen, mutta toisaalta säilyttääkseen sen, mikä on hyvää. Työelämässä olennaista on voida joustaa muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Tämä onnistuu saattamalla työntekijöiden ja työnantajien odotukset tasa-arvoisiksi. Samalla on huolehdittava, että työnteko ja yrittäminen on aina tekijälleen joutenoloa kannattavampaa.

Työn palkitsevuuteen on panostettava. Palkan on vastattava osaamista ja riitettävä asumiseen ja elämiseen myös Helsingissä. Palkansaajien ostovoimaa on parannettava työn verotusta kauttaaltaan laskemalla. Nuorilta on kohtuutonta odottaa ylipitkiä työuria, ellei työssä viihtyvyyteen ole panostettu nykyistä enemmän. Molemminpuolisten joustojen ja omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien on oltava jokaisella työpaikalla itsestäänselvyyksiä. Etätyön ja osa-aikatyön on oltava mahdollista työuran eri vaiheissa. Työelämän turvan on ulotuttava niin palkansaajaan kuin yrittäjäänkin. On panostettava johtamiseen ja voitava sopia työnantajan ja työntekijän kesken siitä, miten työt omalla työpaikalla fiksuimmin järjestetään.

Sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta tai osatyökykyisyys eivät saa milloinkaan olla työnteon esteitä. Tästä huolimatta parhaassa työiässä olevien naisten työllisyys on Suomessa huomattavasti muita pohjoismaita heikompaa. Jokaisella naisella on oltava mahdollisuus perheen perustamiseen ilman pelkoa työpaikan menettämisestä tai työllistymisen vaikeutumisesta. Sukupuolten välistä tasa-arvoa parannetaan parhaiten työelämässä vanhemmuuden kustannuksia tasaamalla ja naisen palkkaamiseen sisältyvää "äitiriskiä" pienentämällä.

Uskon, että työelämän laatuun panostamalla ja kaikenlaisen työn tekijöitä arvostamalla saadaan Suomen talous jälleen nousuun. Tämän periaatteen nimissä toivotan kaikille iloista vappua, suomalaisen työn juhlaa!


Tolkunihminen kiittää

23.04.2015

Vaalit on käyty ja tarkastuslaskentakin suoritettu. Kiitän sydämestäni saamastani luottamuksesta. Jokaisen 15954 äänen takana on ihminen, joka uskoi minuun ja kykyyni edistää tärkeiksi kokemiani tavoitteita eduskunnassa. Nöyrin mielin uusin valtakirjani ensi viikolla, kun uusi eduskunta järjestäytyy. Seuraavan kauden haasteet ovat suuret, mutta päätöksiä on saatava aikaan.

Vaalikampanjaa tehdessä sain valtavan määrän tukea. Arvostan jokaista yhteydenottoa, keskustelua, mailia ja tarinaa, joita kuulin. On hienoa, että niin moni on halunnut olla rakentamassa yhdenvertaista, kannustavaa ja byrokratian sijaan ihmisten omaan harkintakykyyn nojaavaa Suomea. Säännöillä ja kielloilla tukahduttamisen sijaan ihmisiä on kannustettava - ja erityisesti palautettava usko terveeseen järkeen. Tätä työtä aion jatkaa myös alkavalla kaudella, tapahtuipa työ sitten valiokunnissa, täysistunnoissa tai ihmisten kanssa jutellessa ja uutta oppiessa.

Kiersin viikkojen ajan Helsinkiä uutteran ja väsymättömän tiimini kanssa. Näimme helsinkiläisiä niin tuulessa ja tuiskussa kuin auringon säteiden välillä lämmittäessäkin. Kävimme lukuisia rakentavia keskusteluja ja sain teiltä paljon opastusta, vinkkejä ja neuvoja. Näitä viestejä aion viedä eteenpäin. Politiikka on ennen kaikkea yhteistyötä ja toivon, että voin jatkaa sitä kaikkien helsinkiläisten kanssa myös vaalien välillä. Jos haluat seurata työtäni kauden aikana ja liittyä tiimiin, onnistuu se sivujeni kautta www.jaanapelkonen.com. Ethän siis epäröi olla minuun yhteydessä!


Helsinkiläisillä vaalikentillä kuultua

11.04.2015

Eduskuntavaalien loppukiri on parhaillaan käynnissä. Olen kiertänyt tiimini kanssa viikkojen ajan ympäri Helsinkiä ja kuunnellut helsinkiläisten ajatuksia yhteisen isänmaamme kehittämisestä. Keskustelut ovat antaneet paljon pohdittavaa ja vakuuttaneet minut entistä voimakkaammin siitä, että tarvitsemme todellakin uuden vaihteen Suomen nostamiseksi uuteen nousuun.

Kaikkein tärkeintä on potkaista talous uudelleen käyntiin. Se ei onnistu vippaamalla tulevilta sukupolvilta, vaan konkreettisilla toimilla. Tarvitsemme järkeä taloudenpitoon: velkaantuminen on saatava kuriin, julkista sektoria on tehostettava sekä työn verotusta kevennettävä.

Helsingin ja helsinkiläisten hyvinvointi on keskeisessä roolissa - koko Suomella menee hyvin, jos Helsinki menestyy. Pääkaupunkiseutu tuottaa kolmanneksen koko maan bruttokansantuotteesta. Emme kisaa muiden suomalaisten kaupunkien kanssa osaavasta työvoimasta tai sijoituksista, vaan kilpailijamme löytyvät Itämeren rannoilta.

Nurkkakuntaisesta ajattelusta pitää päästää irti. Päättäjänä en halua laittaa veronmaksajien rahoja kiinni hallintoon tai kuntien rajoihin. Pääkaupunkiseutu on kasvanut yhdeksi, joten sitä pitäisi myös johtaa samoin. Haluan jatkossakin olla rakentamassa Suomen taloudelle veturia, joka ei kalpene muiden metropolien rinnalla ja on hyvä kotikaupunki asukkailleen.

Viisautta on oppia muiden onnistumisista, ja kehittää niistä meille sopivia käytäntöjä. Esimerkiksi terveyspalveluiden suhteen katse pitää kääntää kohti Tukholmaa, ja päästää suomalaisetkin valitsemaan itse. Virosta voidaan ottaa opiksi mm. sähköisistä palveluista. Ihmisten tekemät valinnat on valjastettava yhteiskuntaa uudistavaksi voimaksi.

Helsinki on rehellinen ja aito kaupunki. Aivan kuten sen asukkaatkin. Yhdessä ne ansaitsevat sinnikkään puolustajansa - Tolkun ihmisen - myös valtakunnallisessa päätöksenteossa.


Kokoomus