BLOGIARKISTO

Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä

17.05.2016

Elämme maailmassa, jossa ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys. Elämme yhteiskunnassa, jossa toiset meistä kokevat usein olevansa vähemmän arvokkaita kuin toiset. Minulle kaikki ihmiset ovat erilaisuudestaan huolimatta samanarvoisia ja olin valtavan otettu, kun minut pyydettiin hyvän tahdon lähettilääksi homofobian vastaiseen taisteluun. On suuri kunnia olla mukana rakentamassa tasavertaisempaa maailmaa.

Ihmisoikeudet eivät ole kenenkään yksinoikeus. Ne kuuluvat tasapuolisesti ihan kaikille. Samoin ihmisoikeuksista puhuminen ei ole yksin kenenkään harteilla, vaan meidän kaikkien tulee puhua myös niiden puolesta, joiden ääni ei tule kuuluviin. Meidän tulee väsymättä taistella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää on vietetty vuodesta 2005 lähtien. Päivän tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä. Päivä on tärkeä, mutta samalla toivon, että se ajan kuluessa ja maailman muuttuessa paremmaksi tekisi itsestään vähitellen tarpeettoman.

Minulle yhdenvertaisuus on tärkeä arvo. Sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, etninen alkuperä tai sosiaaliset
lähtökohdat eivät saa määrittää, tai vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen. Ne eivät myöskään saa vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan, miten
häntä kohdellaan ja miten häneen suhtaudutaan. Vastuu asenneilmapiiristä on meillä kaikilla. Ainoa oikea vaihtoehto on nollatoleranssi. Kaikenlainen nimittely, perättömien juorujen levittäminen ja vihapuhe on yksiselitteisesti tuomittavaa. Peruskäytöstavat tuntuvat unohtuneen monilta erityisesti somekeskusteluissa. Nollatoleranssi lähtee liikkeelle puuttumisesta jokaiseen epäasialliseen keskusteluun ja tilanteeseen. Se vaatii jokaiselta uskallusta toimia ja uskallusta puolustaa toista ihmistä.

1.3.2017 voimaan astuvan tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen eduskunnassa viime hallituskaudella oli tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa ja suvaitsevampaa yhteiskuntaa. Työ paremman ja yhdenvertaisemman maailman eteen jatkuu. Ajankohtaisia lainsäädännön muutoksia vaativia asioita ovat esimerkiksi äitiyslain ja translain uudistaminen sekä moninaisten perheiden huomioiminen perhevapaajärjestelmässä. Myös sateenkaarinuorten hyvinvointi, intersukupuolisten henkilöiden kohtelu ja yhdenvertaisuus vanhuspalveluissa ovat tärkeitä teemoja. On hyvin surullista, ettei translain muutos sisälly nykyisen hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan.

Olen hyvin iloinen, että äitiyslain uudistamiseen tähtäävä kansalaisaloite keräsi vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja tulee eduskunnan käsittelyyn. Kiitos kaikkien aloitteen allekirjoittajien ja aloitteen puolesta töitä tehneiden! On väärin, että tällä hetkellä naisparit joutuvat tekemään perheen sisäisen adoption, jolla tarkoitetaan vanhemmuuden vahvistamista koskien puolison lasta. Lakimuutos mahdollistaisi vanhemmuuden tunnustamisen jo neuvolassa. Tässä asiassa toivon eduskunnaltamme viisautta.

Ainuttakaan hyväksyttävää pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ei yksikertaisesti ole. Erityisesti lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa-arvon on oltava itsestäänselvyys. Kyse ei ole omantunnon asiasta, vaan kyse on perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta.

Voin kuitenkin sanoa, että Suomessa on parempi viettää homofobian vastaista päivää vuonna 2016 kuin vuonna 2015. Toivon, että yhdessä teemme töitä sen eteen, että ensi vuosi olisi jälleen tätä vuotta parempi, sillä jokainen meistä on yhtä tärkeä ja arvokas!


Eläinsuojelurikoksen yritys tulee kriminalisoida

09.05.2016

Tänä keväänä moni koiranomistaja on joutunut viemään koiransa kiireellä eläinlääkärin hoidettavaksi ja kantamaan ylimääräistä suurta huolta parhaasta ystävästään. Osa on selvinnyt säikähdyksellä, mutta valitettavasti osa on joutunut jättämään parhaalle ystävälle jäähyväiset aivan liian aikaisin.

Koirien myrkytystapaukset ja myrkytysyritykset eivät ole uusi ilmiö, mutta tapaukset ovat erityisesti tänä keväänä huolestuttavasti lisääntyneet. Ymmärrettävästi asia on aiheuttanut paljon keskustelua ja huolta. Myrkkysyöttejä on löydetty niin lenkkipolkujen varsilta, koirapuistoista kuin koiranomistajien omilta pihoiltakin. Järkyttävää on, että myrkkyä sisältäviä syöttejä on laitettu jopa postiluukkujen kautta sisään asuntoihin silloin, kun lemmikki on ollut yksin kotona.

Poliisi on myrkytysyritysten kanssa lähes voimaton ja on todennut, että myrkytysyrityksiä ei voida tutkia eläinsuojelurikoksina, sillä eläinsuojelurikoksen minkään muodon yritystä ei vielä ole laissamme säädetty rangaistavaksi. Tekoja voidaan tällä hetkellä tutkia korkeintaan törkeänä vahingontekona. Tällöinkin eläimiin kohdistunut teko tutkitaan esineeseen kohdistuneen rikoksen yrityksenä eikä eläimeen kohdistuvan rikoksen yrityksenä. Tämä lain epäkohta on pikaisesti korjattava.

Rikoslaissa rangaistavaksi on säädetty eläinsuojelurikos, törkeä eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos. Näissä kaikissa säädetään rangaistavaksi teko, jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille, tai muuten pykälässä määriteltyjen säädösten vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kipua tai tuskaa aiheuttaen. Tällaiseen tekoon syyllistynyt on tuomittava eläinsuojelurikoksesta. Teosta on säädetty rangaistavaksi myös törkeä sekä lievä tekomuoto.

Rikosnimikkeissä ei ole säädetty erikseen teon yritystä rangaistavaksi. Nykylainsäädännön mukaan rikosvastuu siis alkaa vasta, kun eläintä on jo vahingoitettu. Myös vahingoittamisen yrityksen tulisi olla rikollista.

On mahdotonta ymmärtää sellaista sairasta mieltä, joka haluaa vahingoittaa viatonta eläintä. Vahingoittamisen yritys myrkkysyöttien avulla ei varmasti ole mikään yhtäkkinen päähänpisto. Lasinsiruja, nastoja, tai esimerkiksi rotanmyrkkyä sisältävien syöttien valmistaminen vaatii jonkin verran aina vaivaa ja niiden maastoon, koirapuistoihin, tai ihmisten pihoihin vieminen taas vaatii aikaa. Tällaiset teot ovatkin usein suunniteltuja ja joissakin tapauksissa yksi ja sama ihminen voi aiheuttaa asuinalueella huolta ja pelkoa pidemmän aikaa, jos tekijää ei saada heti kiinni.

Koirien myrkyttäjät on saatava nykyistä paremmin kiinni ja mikä tärkeintä, heidät tulee saada aina vastuuseen teoistaan. Jo ryhtyminen toimintaan eläimen vahingoittamistarkoituksessa, on niin moitittava teko, että se on säädettävä rikokseksi mahdollisimman pian. Rikoksen yrityksen kriminalisointi varmasti myös toimisi ennaltaehkäisevästi ja vähentäisi tekoja ja niiden yrityksiä.

Koirien ja muiden eläinten myrkyttämisten ja myrkytysyritysten tuomittavuutta lisää se, että luontoon jätettyjen myrkytettyjen ruoka-aineiden uhreiksi voivat päätyä eläinten lisäksi myös pienet lapset.

Olemme jättänneet kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin kanssa eduskunnassa lakialoitteen rikoslain muuttamisesta siten, että eläinsuojelurikoksen yritys tulisi kriminalisoida.


Kokoomus