BLOGIARKISTO

Jokaisella on oikeus omaan nimeen

20.11.2017

Kansainvälistä transmuistopäivää vietetään tänään ympäri maailmaa. Muistopäivällä halutaan kunnioittaa kaikkia niitä transihmisiä, jotka ovat kuolleet viharikosten seurauksena. Suomessa transmuistopäivä näkyy  tänään erityisesti Helsingissä eduskuntatalon edessä, kun kansalaisjärjestöt kokoontuvat jättämään kynttilät uhrien muistoksi. Tänään vietetään myös Kansainvälistä lasten oikeuksien päivää ja onkin tärkeää muistaa, että meidän tulee taata joka ikiselle lapselle - myös translapsille - turvallinen tulevaisuus. 

Transihmisten oikeudet ovat yksi aikamme tärkeimmistä ihmisoikeuskysymyksistä. Transihmiset kokevat muita väestöryhmiä enemmän syrjintää ja altistuvat lainsäädännölle, joka rikkoo jokaisen oikeutta itsemääräämiseen ja koskemattomuuteen.

Viime hallituskaudella sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli uuden translain, mutta se kaatui hallituksessa erimielisyyksiin eikä siis edennyt. Myöskään nykyinen hallitus ei ole saanut uudistettua translakia. Toinen korjausta vaativa ja epätasa-arvoa ylläpitävä laki on nimilaki. Spilän hallituksen esittämä nimilain uudistus ei ota riittävästi huomioon transsukupuolisten, muunsukupuolisten, intersukupuolisten ja transvestiittien asemaa. Itsessään nimilain kokonaisuudistus on tervetullut; se ottaa paremmin huomioon nyky-yhteiskunnan muuttuneet perherakenteet. Esimerkiksi sähköinen nimiasioiden käsittely karsii päällekkäisiä viranomaistoimintoja sekä lyhentää nimihakemusten käsittelyaikoja. 

Lakiesitykseen on kuitenkin jätetty etunimen tiukka sukupuolittaminen, mikä on ristiriidassa yhteiskunnassamme tapahtuneeseen kehitykseen verrattuna.  Esityksen mukaan etunimeksi voidaan hyväksyä etunimi, joka on vakiintunut samalle juridiselle sukupuolelle. Tästä tehtävä poikkeus olisi mahdollista vain hakijan sukupuoli-identiteetin perusteella, mihin hakijan tulee antaa pätevä selvitys ja asian päättäminen, sukupuolen arvioiminen jää viranomaisharkintaan, johon se ei tulisi kuulua. 

Tästä etunimien sukupuolisidonnaisuudesta tulisi luopua kokonaan, koska käytäntö on syrjivä niitä henkilöitä kohtaan, joiden sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua se ei tunnusta. Tällainen sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä on myös tasa-arvolain vastaista. Kyse on lopulta arvovalinnasta, ihmisen oman tahdon kunnioittamisesta ja yhdenvertaisuudesta. Paras tapa purkaa asiaan kuuluvia normeja on säätää sellainen nimilaki, joka edistäisi ihmisen omaa itsemääräämisoikeutta ja tarjoaisi mahdollisuuden etunimen muuttamiseen yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä. Ruotsissa ja Islannissa tämä muutos on otettu käyttöön menestyksekkäästi. 

Epäkohdat lainsäädännössä pitävät yllä syrjinnän ja näkymättömyyden ilmapiiriä, jossa yhteiskunta asettaa osalle sen kansalaisista erityisen kynnyksen omaan identiteettiin. Kenenkään ei tulisi joutua kantamaan toiseuden tai vääränä olemisen leimaa. Jokaisella on oikeus osallisuuteen, oman identiteettiin ja yhteiskunnan tunnustamaan yhdenvertaiseen elämään.


Trolli

11.11.2017

Syksyllä 2014 sain Twitterissä seuraajakseni Eduskuntavaalit-nimisen tilin. Ensisilmäyksellä tili vaikutti eduskuntavaaleja varten luodulta keskustelupalstalta, jossa ehdokkaat ja kansalaiset voivat vaihtaa ajatuksiaan ja mielipiteitään. Tiliä lähemmin tutkittuani huomasin kuitenkin nopeasti, että tili toimi Russia Todayn (”RT”) alaisuudessa ja linkitti suoraan Venäjän valtiollisen mediayhtiön ulkomaille suunnattuja uutisia. Kevään 2015 eduskuntavaalien alla oikeusministeriön vaalijohtaja pyysikin Twitteriä poistamaan tilin, koska monet suomalaiset luulivat sitä aidoksi, joskin epäviralliseksi tiedotuskanavaksi.

Eduskuntavaalit-tili on vain yksi esimerkki trolliprofiileista, jotka etenevissä määrin esimerkiksi juutalaisvastaisuutta ja muukalaisvihaa, vähättelevät ”valtamediaa”, kritisoivat ihmisten välistä tasa-arvoa, ruokkivat maanpuolustusvastaisuutta sekä Nato-vihaa. Samaan aikaan monet näistä samoista tileistä ja kanavista yrittävät oikeuttaa Venäjän laittomia toimia Krimillä ja Ukrainassa. Tavoitteena on lisätä vastakkainasettelua, hajaannusta ja vihaa, edistää sisäistä epävakautta sekä horjuttaa luottamusta demokraattiseen järjestelmäämme.

Sosiaalisen median trollitilejä voisi pitää harmittomina, mutta ne ovat kiinteä osa informaatiosodankäyntiä, jolla pyritään vaikuttamaan itsenäisen valtion sisä- ja ulkopolitiikkaan vaikuttavan tahon etujen mukaisesti. Yllä mainittujen tilien tarkoituksena on muun muassa heikentää meidän suomalaisten luottamusta omaan päätöksentekojärjestelmäämme sekä Suomen paikkaan lännessä ja Euroopan unionissa. Trolliprofiilien viestejä vastaan voidaan onneksi taistella.

Koulutus ja sivistys auttavat informaatiovaikuttamisen ja valheellisen tiedon tunnistamisessa. Suomalaisten on kyettävä ajattelemaan kriittisesti ja pohtimaan erilaisten uutisten luotettavuutta lähdekritiikin kautta. Koulutuksen puute ja oppimattomuus ovat otollista maaperää radikalismille ja fanaattisuudelle.

Maaliskuussa 2017 Foreign Policy -lehti julkaisi artikkelin,  jossa käsiteltiin Euroopan maihin kohdistuvaa informaatiovaikuttamista. Suomen osalta FP totesi, että maa on onnistunut todella hyvin torjumaan trollitilien valheellisia viestejä. Yhtenä perusteluna onnistumiselle todettiin laadukas koulutusjärjestelmämme, joka opettaa lapsesta pitäen suhtautumaan kriittisesti annettuihin viesteihin ja kehittämään omaa medialukutaitoa. Lisäksi Suomen asema vähän korruptoituneena maana vaikeutti trollitilien toimintaa. 

Voimme valitettavasti luottaa siihen, että ulkomailta suuntautuva valheellinen ja vääristävä informaatiovaikuttaminen tulee tulevaisuudessa lisääntymään Suomessakin. Ensi vuoden presidentinvaalit ja vuoden 2019 eduskuntavaalit tarjoavat siihen otollisen tilaisuuden. Paras tapa vastata tähän on panostaa ja kehittää koulutusjärjestelmäämme edelleen. Tämä ei tarkoita sitä, että koulun tulisi opettaa kaikki ajattelemaan samalla tavalla, vaan jokaisen suomalaisen tulee pystyä muodostamaan käsityksensä ympäristöstään itse. Terve kritiikki vähentää kärjistynyttä vastakkainasettelua. Mitä yhtenäisempi yhteiskunta, sen vaikeampi siihen on vaikuttaa ulkopuolelta.


Kokoomus