BLOGIARKISTO

Ilmastonmuutos ja tytöt

28.02.2019

Tyttöjen oikeudet ja tasa-arvo kytkeytyvät moniin suurista globaaleista kysymyksistä. Ajankohtainen haaste ja tärkeä näkökulma tyttöjen oikeuksiin on ilmastonmuutos. Järjestimme Planin avustuksella Eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän kanssa tilaisuuden, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia tyttöjen elämään maailmalla. Sen vaikutukset näkyvät jo nyt. Tulevaisuudessa tilanne vakavoituu entisestään, jos emme onnistu hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tällä hetkellä ilmastonmuutos on vesittämässä niitä hyviä tyttöjen tasa-arvon kehitystuloksia, minkä eteen on tehty vuosia töitä. Koska kotitaloustyöt ovat yleensä tyttöjen ja naisten päävastuulla, aiheuttaa ilmastonmuutos ruoan ja puhtaan veden hankkimiselle isoja haasteita. Kun arki vaikeutuu, hengissä selviytymisen ja perheen ruokkimisen rinnalla opiskelut ja muut ”toissijaiset” asiat jäävät jalkoihin. Valitettavasti ilmastonmuutos edistää myös lapsiavioliittoja. Kun perheet köyhtyvät ja ruokaturva heikentyy, myös yhteiskunta ympärillä murenee ja kaikki on kaupan. Myös ihmisarvo. 

Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofeja varsinkin jo valmiiksi kuritetuille alueille. Useiden arvioiden mukaan naisten ja lasten riski kuolla luonnonkatastrofeissa - kuten tsunameissa ja maanjäristyksissä - on korkeampi miehiin nähden. Miehet myös selviytyvät paremmin pitkistä pakolaismatkoista, toisin kuin naiset ja lapset, jotka ovat alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle, väkivallalle ja ihmiskaupalle.

Ilmastonmuutoksen tuomat äärimmäiset säänvaihtelut uhkaavat nimenomaan tyttöjen elinympäristöä ja elämää. On kohtuutonta, että ilmastonmuutos osuu kovimmin niihin maihin, jotka ovat siitä vähiten vastuussa. Suomen kaltaisten vauraiden teollisuusmaiden on tässä kohtaa katsottava kiireesti peiliin ja käärittävä hihat. Asia on hyvin pitkälti meidän vastuullamme ja panostuksemme katastrofin estämiseksi on tehtävä nyt. Meidän on sitouduttava tiukemmin sekä henkilökohtaisella että poliittisella tasolla maapallon lämpenemisen rajoittamiseen. Meidän on myös tuettava niitä tahoja, jotka kulutusjuhlistamme maksavat kovaa hintaa. 

Vaikka kehittyvien maiden tytöt saattavat olla tämän hetkisten olosuhteiden uhreja, se ei tarkoita, että he pysyisivät uhreina ikuisesti. Tytöissä ja naisissa on valtava potentiaali, joka oikein kannustettuna ja tuettuna on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Tyttöihin panostettu tasa-arvotyö ja ilmastotoimet tukevat toisiaan ja parhaimmillaan edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista.


Viinit maitokauppaan!

21.02.2019

Päättyvän vaalikauden leimaa-antaviin piirteisiin kuuluu monenlainen vapauksien lisääminen niin ihmisille kuin elinkeinotoimintaan. Meillä on ollut hallitus, joka on uskaltanut luottaa ihmisten järkeen ja omaan harkintaan kenties enemmän kuin yksikään hallitus vuosikymmeniin. Näin voi sanoa, vaikka lopulta mitään kovin radikaalia ei norminpurun saralla olekaan tehty. Se kertoo suomalaisen järjestelmän jähmeydestä ja ehkä arkuudestakin. Pitkään on kuviteltu, että kaikki pitää säännellä viimeistä yksityiskohtaa myöten. Muutenhan joku voi tehdä elämässä vaikka virheen.

Alkoholipolitiikka on yksi tyypillisimmistä esimerkeistä tunkkaisesta virkamiesholhouksesta, joka on pitänyt tiukassa syleilyssään niin kansalaisia ja yrityksiä kuin poliittisia päätöksentekijöitä. Kokonaisuutena varsin pieniä muutoksia sisältänyt alkoholilain kokonaisuudistus kasvoi syksyn 2017 aikana suureksi draamaksi, joka huipentui äänestykseen kaupassa myytävien juomien prosenttirajasta. Hallituspuolueen kansanedustajana harvoin pääsee painamaan punaista nappia, mutta nyt niin saattoi tehdä, ja 0,8 prosenttiyksikön korotus voitti.

Suuren prosenttisodan varjoon jäi suuri joukko pieniä, mutta monille tärkeitä uudistuksia. Esimerkiksi ravintoloiden aukioloajat vapautuivat kokonaan ja anniskeluajoissakin tuli helpotuksia. Enää ei tarvitse jatkoaikaluvan vuoksi yrittää vakuuttaa virkamiestä, että pikkutuntien ohjelma on riittävän laadukasta, vaan pelkkä ilmoitus riittää. Ravintolasta saa myydä juomia myös ulos, mikä on periaatteellisesti merkittävä muutos, vaikkei kovin moni vielä olekaan tarttunut mahdollisuuteen. Juomavalmistajat saavat myydä omia tuotteitaan ilman vaatimusta näennäisestä elintarvikekioskista. Ja paljon muuta.

Korjattavaakin jäi. Esimerkiksi Ison Omenan Pien-olutkauppa joutui sulkemaan ovensa, kun vähittäismyyntiluvan ehtoihin jäi vaatimus elintarvikemyynnin osuudesta. Tämän korjaamiseksi on tehty lakialoite, joka on saanut kannatusta yli hallitus-oppositiorajojen. 

Nyt kun politiikassa on päästy ihmisiin luottamisen makuun, luonteva seuraava askel olisi tulevalla vaalikaudella vapauttaa viinit niin päivittäistavarakauppaan kuin ravintoloiden ulosmyyntiin. Tämä ei vaatisi kuin muutaman pienen muutoksen alkoholilakiin. Nostetaan kaupan vahvuusraja ensi alkuun esimerkiksi kuuteentoista, niin suurin osa viineistä saadaan sinne, minne ne kuuluvatkin, eli muiden elintarvikkeiden rinnalle. Samalla voidaan toteuttaa ”Lex Pien” ja luopua kokonaan keinotekoisista elintarvikevaatimuksista. Suomeen mahtuu myös palvelevia, asiantuntevia erikoiskauppoja. Lopullinen päämäärä on eurooppalainen normaali tilanne, jossa kaupan hyllyllä ovat kaikki juomat. Kauppa hoitaa ikärajakontrollin siinä missä Alko. Pelko pois!

Oma lukunsa on Suomen valtion käsittämätön venkoilu alkoholijuomien etämyyntiä koskevassa asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tällä kaudella kahdesti yrittänyt saada etämyynnin kielletyksi ja kahdesti se on törmännyt komission kantaan: Kielto ei käy. Ministeriö yrittää toimeenpanna etämyynnin kieltoa viranomaistoiminnalla ja pelotella etämyyjät oikeusjutuilla lopettamaan toimitukset Suomeen. Ollaan lähes laittomassa tilassa, ja asia vaatii selkeää ratkaisua. Malleja on kaksi: Joko komission malli, eli etämyynti toimituspisteisiin, tai sitten Ruotsin malli, joka perustuu veroedustajavelvoitteeseen ja mahdollistaa myös kotiinkuljetukset. Tässäkin asiassa voisimme olla eurooppalainen maa muiden joukossa. Suomalaisille kuuluvat samat oikeudet ja vapaudet kuin muillekin EU-kansalaisille.


Eläinsuojelussa on vielä paljon tehtävää

14.02.2019

Tänään Ystävänpäivänä julkaistiin Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton eläinpoliittisen kyselyn tulokset Eduskunnassa. Jokaista puoluetta oli pyydetty ilmoittamaan eläinpoliittiset näkemyksensä etukäteen tehdyssä kyselyssä.

Meillä kokoomuksen sisällä on erilaisia näkemyksiä eläinsuojelusta. Minulle oli tärkeää olla paikalla edustamassa puolueemme eläinsuojelijoita. Itse kannatan esimerkiksi turkistarhauksesta ja porsaiden kivuliaasta kirurgisesta kastraatiosta luopumista. Onneksi asenteet muuttuvat laajemminkin kohti eläinystävällisempää suuntaa ja toivottavasti näin on myös jatkossa.

Henkilökohtaisesti olisin toivonut meiltä päättäjiltä enemmän uskallusta eläinsuojelulain uudistamisen suhteen - Suomella olisi ollut mahdollisuus nousta pohjoismaiselle tasolle suhteessaan eläimiin. Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista sisältää hyviäkin asioita, mutta paljon siitä myös puuttuu. On hyvä, että uuden lain nimi on nimenomaan laki eläinten hyvinvoinnista. Se on laajempi käsite kuin eläinsuojelu ja varmistaa, että eläinten kohdalla välitetään nimenomaan hyvinvoinnista, eikä vain sammutella tulipaloja eli suojella, kun vahinko on jo tapahtunut.

Aika on ajanut auttamattomasti turkistarhauksen ohi sekä maailmalla, että Suomessa. Kauppalehden tutkimuksen mukaan turkistarhaus on yksi heikoimmin tuottavista aloista Suomessa. Turkisalan tulos ja turkisten hinnat laskevat koko ajan. On täysin kohtuutonta tukea kannattamatonta toimintaa, joka tuottaa valtavaa kärsimystä sairaiksi jatkojalostetuille ketuille.

Olemme myös kissojen arvostuksessa edelleen käsittämätön takapajula. Suomessa hylätään tai tapetaan ei-toivottuna arvioiden mukaan noin 20 000 kissaa vuodessa ja vain joka kymmenes talteenottopaikkaan päätynyt löytökissa haetaan takaisin omaan kotiinsa. Tällainen käytös on häpeällistä eikä kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan. Tunnistusmerkintä- ja rekisteröintivelvoite edistää vastuullista eläintenpitoa ja pitäisi säätää pakolliseksi samanaikaisesti sekä koirille että kissoille.

Olen hyvin iloinen siitä, että Kokoomuksen loppuvuodesta julkaistusta työstämästämme Kaupunkivisiosta löytyy oma kappale lemmikkieläimille, jossa ehdotetaan tunnistusmerkintää ja lemmikin rekisteröintiä käyttöönottoa kaikkien lemmikkien osalta. 

Erittäin hyvä uutinen eläinsuojelulle on ollut Helsingin poliisin perustama eläinsuojelurikoksiin erikoistunut yksikkö. On suotavaa, että tämä toiminta laajenisi koko Suomeen. Poliisin eläinsuojelurikosyksiköstä voisi tulla myös oikea taho pentutehtailun kuriin laittamiseksi. Siitä on jo hyviä esimerkkejä Helsingistä. 

Myös rajavalvontaa on tiukennettava ja laitettava Tori.fi sekä muut myyntiforumit parempaan valvontaan, jolloin pentutehtailun jälleenmyyntikanavat eivät rehota, kuten nyt. Eläinsuojelurikoksista saatavia tuomioita on kovennettava. Eläin ei ole esine, joka on korvattavissa uudella samanhintaisella, vaan elävä, tunteva olento, joka ansaitsee hyvän elämän.

Paljon on vielä töitä eläinsuojelun eteen tehtävänä. Työ jatkuu. Hyvää ystävänpäivää – myös eläinystävillemme!

 


Kokoomus