BLOGIARKISTO

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus herättää kysymyksiä

23.09.2015

Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläinsuojelulain uudistamiseksi ohjausryhmän ja työryhmän toimikaudeksi 21.9.2012 - 31.12.2014. Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu vuoden 2015 loppuun saakka.

Työ- ja ohjausryhmän toimikauden aikana on teetetty selvitykset eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdoista, löytöeläinten hoidon järjestämisestä, koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä, hevosten pilttuussa pidosta, nautojen parressa ja pihatossa pidon hyvinvointi- ja talousvaikutuksista sekä emakoiden tiineytyshäkeistä luopumisen tuotannollisista ja taloudellisista vaikutuksista. Kuluvana syksynä työtä jatketaan esimerkiksi avuntarpeessa olevien eläinten auttamisvelvollisuuden sekä eläinten lopettamista ja teurastamista koskevien säännösten läpikäymisellä. Tämä kaikki on erittäin arvokasta työtä.

Viimeaikaiset päätökset herättävät kuitenkin suurta ihmetystä. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan ministeriössä maaliskuusta 2013 asti valmisteltu asetusuudistus turkiseläinten suojelusta on keskeytetty ja lainsäädännön valmistelun voimavarat keskitetään eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. Myös eläinsuojeluasiamiehen virka lakkautetaan. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää eläinten hyvinvointia ja tukea eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Eläinten omaa asiamiestä tarvitaan Suomessa jatkossakin eläinten asioiden eteenpäin viemiseksi.

Hylätessään turkistarhauskieltoa vaatineen kansalaisaloitteen vuonna 2013, eduskunta vaati selkeitä parannuksia turkiseläinten hyvinvointiongelmiin. Edellisen hallituksen (2011 - 2015) ohjelmaan kuului myös lupaus toteuttaa selvitys turkistarhaajien muihin elinkeinoihin siirtymisen mahdollisuuksista. Turkistarhauksen eläinsuojelutilanne ei ole parantunut – päinvastoin. Olemme edelleen kaukana pohjoismaisesta tasosta. Turkiseläinten olosuhteiden kehittäminen on jätetty käytännössä täysin elinkeinon omavalvonnan huoleksi.

Jätin eduskunnassa aihepiiristä kirjallisen kysymyksen 16. syyskuuta 2015. Odotan saavani rakentavan vastauksen kysymyksiini, miten eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa varmistetaan, että eläinten hyvinvointiasioita tullaan valvomaan vastuullisesti ja miten turkiseläinten suojelu aiotaan varmistaa.


Kokoomus