BLOGIARKISTO

Sotilaseläkejärjestelmän lainvalmistelussa puutteita

13.09.2015

Eduskunnassa käsiteltiin kuluneella viikolla hallituksen esitystä työeläkejärjestelmän uudistamisesta. Kyseessä on suuri julkisen talouden kestävyyttä parantava päätös. Sen arvioidaan vähentävän julkisen talouden kestävyysvajetta noin prosenttiyksiköllä. Uudistuksen myötä vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa ja siinä päästiin sopuun 2014. Uudistus ei kuitenkaan ole ongelmaton.

Eläkeuudistuksessa ei ole huomioitu esimerkiksi sotilaseläkejärjestelmän puolustuspoliittisia perusteita, vaikka ne ovat olleet valmistelijoiden tiedossa. Muun muassa puolustusministeriö, Pääesikunta ja Rajavartiolaitos ovat esittäneet selkeän vastustuksensa ja huolensa muutokseen liittyen. Nykyinen sotilaseläkejärjestelmä on kiinteä osa Suomen puolustusratkaisua ja oleellinen osa suorituskyvyn muodostamista. Se perustuu maanpuolustuksellisiin tarpeisiin.

Puolustusministeriön sosiaali- ja terveysministeriölle antaman lausunnon mukaan jokainen sotilaiden vanhuuseläkeiän nostovuosi vähentäisi sodan ajan joukkoihin käytettävissä olevaa reserviä 300 henkilöllä. Eläkeiän nosto esitetyllä kahdella vuodella pienentäisi ammattisotilasreserviä 40 prosentilla. Tämä vaikuttaisi merkittävästi muun muassa valmiuteen, jota muiden maiden sotavoimat kehittävät parhaillaan merkittävästi.

Ehdotetuista muutoksista aiheutuvia seurauksia ei voida korvata ilman huomattavia lisäkustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna. Sodan ajan tarpeen kattamiseksi pitäisi asiantuntijoiden mukaan perustaa 600 uutta virkaa. Tämä lisäisi Puolustusvoimien kustannuksia noin 40 miljoonalla eurolla vuosittain. Sotilaseläkejärjestelmään ehdotettujen muutosten on sanottu jopa vaarantavan puolustusratkaisun perustaa.

Olemme yhdessä kollegani Timo Heinosen kanssa esittäneet huolemme tähän liittyen ja tehneet asiasta kannanoton. Uudistuksen käsittely jatkuu ja erityisryhmiin liittyvät ongelmakohdat toivottavasti korjataan. 


Kokoomus