BLOGIARKISTO

Suomalaisten hyvinvointi rakentuu työstä

30.04.2015

Suomen talouden menestys on aina nojannut työntekoon. Osaavan ja koulutetun työvoiman sekä periksiantamattomien yrittäjien merkitys on ollut maallemme keskeinen; ilman heitä ei sotienjälkeisestä Suomesta olisi rakennettu nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota.

Tulevaisuudessa työnteon merkitys korostuu entisestään. Maamme ikärakenteesta ja huoltosuhteen heikkenemisestä johtuen tulevat nuoret ja heidän lapsensa viettämään työelämässä huomattavasti vanhempia sukupolvia pidempään aikaa. On siksi meidän päättäjien velvollisuus rakentaa työelämästä mahdollisimman reilu kaikille suomalaisille - ikään katsomatta. Kaiken päätöksenteon tavoitteena on oltava työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin.

Moderni Suomi tarvitsee tahtoa ja työkaluja uudistuakseen, mutta toisaalta säilyttääkseen sen, mikä on hyvää. Työelämässä olennaista on voida joustaa muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Tämä onnistuu saattamalla työntekijöiden ja työnantajien odotukset tasa-arvoisiksi. Samalla on huolehdittava, että työnteko ja yrittäminen on aina tekijälleen joutenoloa kannattavampaa.

Työn palkitsevuuteen on panostettava. Palkan on vastattava osaamista ja riitettävä asumiseen ja elämiseen myös Helsingissä. Palkansaajien ostovoimaa on parannettava työn verotusta kauttaaltaan laskemalla. Nuorilta on kohtuutonta odottaa ylipitkiä työuria, ellei työssä viihtyvyyteen ole panostettu nykyistä enemmän. Molemminpuolisten joustojen ja omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien on oltava jokaisella työpaikalla itsestäänselvyyksiä. Etätyön ja osa-aikatyön on oltava mahdollista työuran eri vaiheissa. Työelämän turvan on ulotuttava niin palkansaajaan kuin yrittäjäänkin. On panostettava johtamiseen ja voitava sopia työnantajan ja työntekijän kesken siitä, miten työt omalla työpaikalla fiksuimmin järjestetään.

Sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta tai osatyökykyisyys eivät saa milloinkaan olla työnteon esteitä. Tästä huolimatta parhaassa työiässä olevien naisten työllisyys on Suomessa huomattavasti muita pohjoismaita heikompaa. Jokaisella naisella on oltava mahdollisuus perheen perustamiseen ilman pelkoa työpaikan menettämisestä tai työllistymisen vaikeutumisesta. Sukupuolten välistä tasa-arvoa parannetaan parhaiten työelämässä vanhemmuuden kustannuksia tasaamalla ja naisen palkkaamiseen sisältyvää "äitiriskiä" pienentämällä.

Uskon, että työelämän laatuun panostamalla ja kaikenlaisen työn tekijöitä arvostamalla saadaan Suomen talous jälleen nousuun. Tämän periaatteen nimissä toivotan kaikille iloista vappua, suomalaisen työn juhlaa!


Kokoomus